Headimg

OVER GTICT

De Gebruikersvereniging is een statutair gevestigde vereniging geleid door een door de ledenvergadering gekozen bestuur en functioneert als formeel platform voor transportondernemers.
Een transport bedrijf wat haar primaire bedrijfsprocessen geautomatiseerd heeft is hier dusdanig afhankelijk van geworden dat een discontinuïteit van deze automatisering (leverancier) van invloed kan zijn op haar eigen continuïteit.
Een lidmaatschap bij GTICT is dé manier om de risico’s in te perken.

  • Eén van de hoofdtaken van de gebruikersvereniging is risicobeperking dankzij een Escrow-overeenkomst. Leden van GTICT hebben middels een Escrow overeenkomst in specifieke gevallen de beschikking over de broncode van de betreffende software. U als ondernemer wilt er zeker van zijn dat u een systeem heeft dat blijft voortbestaan en dus niet in de risicosfeer van omvallende automatiseerders terechtkomt. Om dat te voorkomen heeft de Gebruikersvereniging voor haar leden een Escrow-overeenkomst afgesloten. 2x per jaar wordt broncode gedeponeerd.
  • Tevens dragen de leden bij aan een fonds, waarmee ten tijde van een calamiteit liquide middelen beschikbaar zijn om het systeem van de leden operationeel te houden en te kijken naar oplossingen voor de toekomst.

Daarnaast dragen we zorg voor het volgende:

  • Actuele informatie over nieuwe functionaliteiten, ontwikkelingen, praktische tips van gebruikers etc. tijdens de jaarlijkse gebruikersdag(en) die Groeneveld samen met de Gebruikersvereniging organiseert.
  • Voortdurende toetsing van de ontwikkeling en functionaliteit van de hard- en software door intensieve contacten binnen de gebruikersvereniging en met deskundigen van de softwareleverancier (Groeneveld)
  • Aandacht voor uw wensen en eisen. De stem van een vereniging van 100 gerenommeerde transportbedrijven wordt beter gehoord dan die van een enkele gebruiker.
  • Belangenbehartiging door een professionele vereniging. Geen praatclub maar een formeel en statutair geleid platform voor transportondernemers.

Er wordt continu constructief overleg gepleegd op strategisch en operationeel niveau tussen het bestuur van GTICT en leverancier Groeneveld. Hiervan brengt het bestuur van GTICT haar leden op de hoogte middels de jaarlijkse ledenvergadering en nieuwsbrief.