Headimg

Geert Bok

Waarom een gebruikersvereniging? Wat is het nut? Een vraag die aan mij regelmatig gesteld wordt. Het nut van de gebruikersvereniging GTICT is divers.

GTICT overlegt ca. 1 x per 2 maanden met elkaar en vervolgens aansluitend met de directie van Groeneveld. Groeneveld zorgt er voor dat op ons verzoek ook leidinggevende medewerkers aanwezig zijn die specifieke kennis hebben op een bepaald vlak en daar ook verantwoordelijk voor zijn. Je kan bijvoorbeeld denken aan de leidinggevende van de afdeling Helpdesk of de afdeling Ontwikkeling.

Afhandeling van de calls is een terugkerend agendapunt. Niets is immers zo irritant als wachttijden die oplopen waardoor bedrijven niet verder kunnen?  Een ander terugkerend agendapunt zijn o.a. nieuwe ontwikkelingen bij Groeneveld. Dat kunnen zaken zijn die Groeneveld zelf aandraagt maar dat kan ook iets zijn wat het bestuur zelf ervaart binnen hun bedrijf of is gemeld door een van onze leden. We willen dan graag weten hoe Groenveld bepaalde zaken gaat oppakken.

Het bestuur van GTICT wordt door de directie gezien als sparringpartner. Samen discussiëren we over zaken die nu of in de toekomst van belang zijn. Dit levert interessante gesprekstof op. Niet altijd zitten we in 1e instantie op 1 lijn maar er wordt geluisterd naar elkaar waardoor meningen van directie of bestuur bijgesteld kunnen worden. Uiteindelijk worden we het (redelijk) met elkaar eens.

Als voorzitter kan ik gerust melden dat zaken die een probleem dreigde te worden opgelost werden door Groeneveld voordat ook maar één gebruiker daar iets van gemerkt heeft. De betreffende software werd nog keurig voor de deadline aangepast en tijdig uitgeleverd. Het probleem heeft dus nooit bestaan voor gebruikers die niet in het bestuur van GTICT zaten en er daardoor dus ook niets van afwisten.

Binnen Bergwerff Transport vinden we het vooral erg fijn dat je door de verbondenheid met GTICT weet welke bedrijven gebruik maken van welke soft- en hardware van Groeneveld. Problemen die bij het ene bedrijf spelen zijn al opgelost bij een ander bedrijf of hebben zich nooit voorgedaan. Zij werken dan net iets anders waardoor een oplossing gevonden wordt. Juist in het wegtransport zie je dat ondanks dat iedereen in dezelfde branche zit er toch zo’n enorme diversiteit is dat je vaak geen concurrenten maar collega’s van elkaar bent. Je kunt gemakkelijk contact met elkaar opnemen. Een overzicht is beschikbaar bij GTICT wie waar mee werkt en dat is ook toegankelijk voor leden. En dat praat een stuk prettiger.

Tijdens de jaarlijkse  ALV ontmoet je ook andere bedrijven en ook daar kun je dingen bespreken. Omdat tijdens de ALV Groeneveld niet aanwezig is worden daar ook door de aanwezige bedrijven zaken aan de orde gesteld waar zij tegenaan lopen. Door dit bespreekbaar te maken zie je verschillende bedrijven in overleg gaan. Indien dit onderwerp hoge prioriteit heeft, of veel van de aanwezigen hebben hiermee te maken, wordt dit direct na de vergadering met de directie van Groeneveld besproken. Alle aanwezigen zijn daar bij.

Doordat je belangen door de vereniging worden behartigd wordt duidelijk dat een “probleem” niet alleen bij het bedrijf speelt waar jij werkt. Samen staan we sterk.